Podela uloga (Vlasnik, Konobar, Magacioner)

Ono što ulogovani korisnik trenutno može da vidi u aplikaciji atumatski se prilagođava pravima koje taj korisnik ima nad aplikacijom. To znači da Konobar, može da unosi porudžbine, ali ne može da gleda prodaju drugih konobara, profit kafane i slično... Sa druge strane Magacioner može samo da kreira dokumenta vezano za magacin, a ne može da kreira porudzbine na stolovima, niti da gleda nešto što može da vidi samo Vlasnik.

Jasna podela uloga kao i logovanje svakog događaja koji je neki korisnik uradi na aplikaciji, isključuje mogućnost zloupotrebe.

Konobar

Login
Unos porudzbine
Raspored stolova

Vlasnik

Dnevna prodaja
Stanje u magacinu
DPU lista